A guerra e posguerra civil española en Portugal

Brillante conferencia de Ángel Rodríguez Gallardo, sobre a guerra e a posguerra española en Portugal.
Sacou á luz uns datos polo de agora pouco tratados sobre a submisión do réxime de Salazar cos fascistas españoles.Pese á idea inicial de Franco de invadir terras lusas, idea que tivo que esquecer tras o espaldarazo do mundo ao réxime franquista, e que o exército español quedou minguado tras a contenda armada.
Ángel Rodríguez deíxonos aberta unha porta interesante a un tema nunca antes tratado, pois sabiamos da axuda recibida por parte dos fascistas españois por parte da Alemaña nazi e a Italia fascista,pero non de Portugal.

“Galegos en Portugal durante a guerra civil e a posguerra”